Upozorňujeme návštěvníky stránek, že pokud si zde přečtou něco, co se jim zdá nepravděpodobné nebo dokonce momentálně zakázané, je to tím, že to nemusí být tak docela pravda. Pokud se to kohokoliv dotkne nebo se v tom ztratí, nechť se s tím smíří nebo kontaktuje administrátora.

Areál

Podmínky z dob začátku morašického fotbalu jsou dnes asi obtížně představitelné. Hřiště vzniklo na orné půdě a bylo často dost podmáčené. V polovině 70. let byla jedna jeho třetina odvodněna a vedle hřiště bylo vybudováno antukové hřiště s dřevěnými mantinely, které sloužilo pro volejbal a tenis, v zimě pro bruslení. Původní šatna pro fotbalisty, domácí i hosty, byla přepažená místnost o velikosti asi 16m2, na provizorní umytí hráčům sloužil venku umístěný delší žlab. Větší pohodlí poskytlo zakoupení vyřazeného železničního vagónu v roce 1973. Po založení dorosteneckého a později žákovského družstva byla morašickým JZD zapůjčena obytná buňka, nicméně hygienické zázemí se zlepšilo až v roce 1984, kdy byly s finanční pomocí obce svépomocně vybudovány nové kabiny. Vagón přesto zůstal oblíbenou šatnou dorostenců až do roku 2002, kdy byl demontován a na jeho místě byla postavena nová hospoda, zprvu spadající pod Sokol, nyní již v majetku obce.

Areal 2002

Díky „době dotační“ se v posledních letech daří areál modernizovat. V roce 2014 bylo antukové hřiště předěláno na umělý povrch s širokým využitím, na druhé straně hřiště vznikla místo „větráků“ nová tréninková plocha. V reakci na zhoršující se stav hřiště, které v konkurenci okresních plácků patřilo k nejtvrdším a nejhorším, se v roce 2016 podařilo za finančního přispění obce a Pardubického kraje zhotovit vrt k závlaze fotbalového hřiště. V roce 2017 začala o průběhu zápasu informovat světelná tabule, v roce 2018 byl zavlažovací systém rozveden pod po povrchem hřiště a automatizován. V roce 2020, kdy si náš fotbal připomíná 50 let od svého založení, se konečně podařilo dotáhnout do konce i rekonstrukci kabin.


Podporují nás
Pardubický kraj Obec Morašice Stavitelství Jokeš HRG tiskárna Nopek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - dotační program č. VIII.